Debatt: När ska Hans Lindberg ta ansvar för Forslundagymnasiet?

Forslunda faller mellan stolarna när varken skolnämnden eller tekniska vill ombesörja kostnaden för renovering. Hans Lindberg (S) måste ta sitt ansvar, skriver Julia Algotsson och Maja Westling Palmberg.

Titt som tätt uppstår situationer när politiker inte gör det som de har lovat. Trots att det inte är ovanligt så är det likväl beklämmande och djupt problematiskt, eftersom det skapar konsekvenser och är kostnadsdrivande för samhället. Ett bra exempel är det som LRF Västerbotten lyfter upp i sin debattartikel om Forslundagymnasiet. En gymnasieskola vars funktion är oerhört viktig för kompetensförsörjningen i framtidens livsmedelsproduktion. Här är politikerna, allra främst Hans Lindberg (S) ansvarig för att kommunen levererar en bra utbildning.

Det finns ett beslut från Umeå kommunfullmäktige om att Forslunda ska övergå från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till Tekniska nämnden inom Umeå kommun. För den breda massan utanför politiker-bubblan kan man tänka att detta endast är en teknikalitet, men i praktiken innebär det att Forslunda faller mellan stolarna. Detta eftersom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden inte har tillräcklig budget eller kompetens för att underhålla skolans lokaler, samtidigt som Tekniska nämnden, å andra sidan, inte vill ta emot skolan utan att ha fått en så kallad ramjustering först. Politiskt strul som skapar problem, helt enkelt.

Avsaknaden av politiskt ledarskap gör att ingenting händer. När ska Forslunda övergå till Tekniska nämnden så att de, som har det faktiska ansvaret, kan börja ta det? I takt med att problemet skjuts på framtiden blir skolans lokaler och utrustning lidande, och till syvende och sist är det eleverna som får en sämre kvalitet på sin utbildning. Det som krävs är att kommunstyrelsen, en gång för alla, sätter sig ner och bestämmer sig för när Forslunda ska övergå till den nämnd där den hör hemma – med eller utan ramjustering.

För den som höjer blicken så ser den också att Forslundas hemhörighet handlar om så mycket mer än internpolitisk oenighet i Umeå. Det handlar om att Sverige och Västerbotten har en hög medelålder på sina lantbrukare och att en ny generation behöver ta över, särskilt eftersom vi dessutom behöver öka vår inhemska matproduktion för att klara klimatmålen och stärka vår beredskap.

En fundamental förutsättning för att klara detta är att naturbrukseleverna får en bra kvalitet på sin utbildning, och alternativkostnaden kan väl knappast kännas allt för lockande, inte ens för Lindberg.

Julia Algotsson, vice ordförande Centerpartiet Västerbotten

Maja Westling Palmberg, ledamot Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Umeå kommun