Debatt: Satsning mot gängkriminalitet blev pengar i ”svarta hålet”

Självfallet är mat och måltidsservice viktigt, men, att hantera effekterna av skenande livsmedelspriser genom att besluta något som skall se ut som ett åtgärdspaket mot kriminella nätverkens etablering i Umeå är inte rent spel. Det skriver Fredrik Rönn (C), ledamot i tekniska nämnden, tillsammans med nämndskollegorna Urban Wikman (L) och Johan Stål (V).

Måndagen 27/11 beslutade Umeå kommunfullmäktige i ett ärende om extra tilldelning av medel för att motverka gängkriminalitet. Detta genom att tilldela några av kommunens nämnder sammanlagt ytterligare 58 mkr, för att omedelbart kunna agera.

Saken motiverades med och rättfärdigades av larmrapporter kring att kriminella nätverk i narkotikabranschen håller på att få fäste även i Umeå. Något vi i Umeå hittills varit relativt förskonade ifrån.

Med detta beslut ville fullmäktige skicka en viktig signal om att vi tar detta på allvar och agerar snabbt genom att växla upp arbetet med projektet ”Umeå växer tryggt och säkert”.

Trots en ovanlig och snabb beredning av detta, ställde sig fullmäktiges alla partier bakom förslaget, att i enighet besluta om att ta en extrabudget och skjuta till ytterligare 58 miljoner för nästa år att användas i detta arbete.

Detta trots att fördelningen av extra medel mellan olika nämnder väckte en hel del frågor. Exempelvis att vissa nämnder med stora prognostiserade underskott för 2023 skulle få stora tillskott, medan andra nämnder, till exempel för kultur och fritid bara skulle få en bråkdel, trots deras viktiga roller i brottsförebyggande arbete.

Beslutet säger inte vad nämnderna skall göra men att de extra resurserna skall användas till att förstärka kommunens insatser mot de kriminella nätverken.

När saken hanterades i tekniska nämnden den 30/11, valde majoriteten att lägga 10 av de 14 mkr som nämnden fått i extraanslag på matinköpen. Endast tre partier opponerade sig, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna. Centerpartiet ville återremittera ärendet för att bereda ett nytt förslag, som kan härledas till fullmäktiges beslut, samt projektet ”Umeå växer tryggt och säkert”. Alltså det projekt som växlas upp för att snabbt agera på den oroande situationen.

Självfallet är mat och måltidsservice viktigt, men, att hantera effekterna av skenande livsmedelspriser genom att besluta något som skall se ut som ett åtgärdspaket mot kriminella nätverkens etablering i Umeå är inte rent spel. De unga som riskerar snärjas in i de otäcka nätverkens garn förtjänar något betydligt mer träffsäkert.

Fredrik Rönn (C)

Urban Wikman (L)

Johan Stål (V)