Interpellation: Är beslutet om nedläggning av Sjöbacka äldreboende redan tagit?

Interpellation inlämnad av Mattias Larsson och Solveig Granberg till äldrenämndens ordförande Carin Nilsson. Läs den i sin helhet här nedan.

Umeå kommun, som sammanlagt samlar nästa 135 000 invånare, har ett äldreboende som inte är lokaliserat i någon av kommunens fyra större tätorter. Sjöbacka i Tavelsjö. Ett mycket uppskattat äldreboende som dessutom bryter mot den centraliseringsnorm som annars verkar grassera i Umeå kommun.

Tyvärr är inte allt frid och fröjd. Det känns som att det ligger ett ständigt nedläggningshot över Sjöbacka, inte minst baserat på de uppgifter som kommit oss tillhanda som tyder på att Sjöbackas framtid inte bara verkar vara hotad utan rent av förutbestämd.

Våra frågor till Carin Nilsson är därför:

  1. Har beslutet om nedläggning redan tagits?
  2. Är de äldre i Tavelsjöbygden lika mycket värda som de i stan?
  3. Varför vill du lägga ned det som fungerar?

Umeå 15 februari 2024

Mattias Larsson, Centerpartiet
Solveig Granberg, Centerpartiet