Insändare: Sluta spara på Umeås landsbygd

Mattias Larsson kritiserar hur Socialdemokraterna och Miljöpartiet behandlar Umeås landsbygd i en insändare i Västerbottens-Kuriren idag.

De styrande partierna i Umeå, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, pratar ofta om vikten av att utveckla hela kommunen men i realiteten gör de något annat! Just nu för stunden är revideringen av kommunens landsbygdsprogram ute på remiss och där lyfter man gärna fram allt bra som händer runt om i kommunen.

Men samtidigt pågår något som jag skulle vilja kalla en systematisk nedmontering av stora delar av den kommunala servicen runt om i kommunen.

Barnomsorgen ute i byarna avvecklas, exempelvis i som nu i Hössjöområdet. Kommunen har ett äldreboende som inte ligger i någon av de fyra större tätorterna, Sjöbacka i Tavelsjö och givetvis är det detta detta lilla boende man vill lägga ned.

Vägbelysningen ute på landsbygden är tydligen inte tillräckligt dålig så därför antar man ett nytt belysningsprogram för att lättare kunna släcka belysningspunkter ute på landsbygden! Vad har hänt med resonemanget om utvecklat trygghetsarbete i kommunen?

Och avslutningsvis så är merparten av alla gator och vägar i Umeå kommun är enskilda vägar, vägar som finansieras av de som bor längs dessa. Men det verkar inte räcka! Utan kan man så försitter aldrig en chans att omvandla kommunala gator till enskilda vägar.

Det är fint och bra att landsbygdsprogrammet är ute på remiss, och det reviderade programmet innehåller många fina ansatser! Men: det vore ju snabbare, enklare och mer konsekvent om alla kommunens nämnder konsekvent arbetade för att utveckla landsbygden

Mattias Larsson (C)

Gruppledare Umeå