Interpellation: Hur hanterar vi bristerna i färdtjänsten?

Interpellation från Fredrik Rönn i frågan om färdtjänstens brister till tekniska nämndens ordförande Christina Bernhardsson. Läs den i sin helhet här nedan.

I veckan som varit har vi alla i VK kunnat läsa en serie artiklar som beskriver situationen kring färdtjänsten. Artiklarna beskriver en verksamhet som inte håller måttet, med resenärer som får vänta länge, inte kommer i tid till sina destinationer, bristande bemötande och förare som undviker att köra när de blir tilldelade färdtjänstuppdrag.

I det avtal som Umeå kommun har med leverantören framgår att uppföljning skall ske i möten mellan säljare och köpare. Säljaren är ansvarig att dokumentera händelser och vidtagna åtgärder, för att underlätta kvalitetskontroll.

Mina frågor till ordf för Tekniska nämnden Christina Bernhardsson är därför:

  1. Har brister liknande de vi fått läsa om i VK framkommit i de regelbundna mötena mellan kommunen och entreprenören? Har i så fall några åtgärder vidtagits med anledning av dessa?
  2. Vilka möjligheter ser du på sikt, för att undvika denna typ av problem med färdtjänstresorna?

Umeå 2024-03-14

Fredrik Rönn, Centerpartiet

Läs mer i frågan

Västerbottens-Kuriren har i mars 2024 granskat färdtjänsten i Umeå i ett antal artiklar. Nedan finns ett urval av dem länkade.

11 mars: Ständig väntan på transport

11 mars: Färdtjänstens kunder möts av irriterade chaufförer

13 mars: Chaufförer väljer bort färdtjänstresor

14 mars: Färdtjänstbeställningar bokas från Riga