Bevara och utveckla skolorna i alla kommundelar

Vi har bland annat:

  • Aktivt i olika forum jobbat för att Mötesplats Stöcke ska bli verklighet, vilket bland annat kommer innebära att skolbarnen i Stöcke och Stöcksjö inte måste ha idrott i vanliga klassrum eller bussas in till stan.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.