Skapa levande centrum och mötesplatser i hela kommunen

Vi ha bland annat:

  • Aktivt i olika forum verkat för att Mötesplats Stöcke blir verklighet, vilket bland annat innebär att Stöcke får en hubb med service, externa kontorsplatser, gym, fik och idrottshall för skolan.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.