göra Umeås politik öppen och tillgänglig för de som önskar ta del av den

Vi har bland annat:

  • I Tekniska nämnden oktober 2020 yrkat: på en återremiss av risk- och möjlighetsanalys för att riskerna ska beskrivas tydligt, tänker att det då blir tydligare för utomstående och i nämndensverksamheten. 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.