Nytt ledarskap för Umeå

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Umeå är på många sätt en fantastisk kommun med enorma möjligheter. Det finns också väldigt mycket som går bra i Umeå. Samtidigt ser vi att det inte är hela kommunen och alla invånare som får ta del av framgångarna. Kommunen har ett ansträngt ekonomiskt läge, befolkningstillväxten innebär behov av investeringar därför är det viktigt att noga hushålla med kommande investeringar.

Centerpartiet står för en närodlad politik. Vi är övertygade om att människor kan och vill bestämma mer själva. Vi vill ha ett rättvist, öppet och tryggt samhälle som ger likvärdiga möjligheter för alla i hela kommunen.

Umeå behöver ett ledarskap som skapar en demokratisk välmående kommun där utvecklingen sker i hela kommunen och inte bara i delar av centralorten. Vi tror att Umeå behöver ett ledarskap som lyssnar till människor och som bejakar människors skaparkraft. Vi behöver även ett ledarskap som ser de skillnader som finns i olika stadsdelar, och som ger alla en chans att bidra efter bästa förmåga.


Centerpartiet i Umeå vill:

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.