att all fysisk planering ska präglas av ett trygghetstänk

Vi har bland annat:

  • Lagt följande yrkande i Tekniska nämnden (november 2020): Fortsätta Utveckla Älvsstråkets promenader samt skapa trygghet genom att belysa strandpromenaden på bägge sidor älven. Vilket bifölls av nämnden.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.