införa flexibla nattstopp i kollektivtrafiken där bussen stannar

  • Lagt ett uppdrag i budget för 2022 som bifölls av kommunfullmäktige.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.