Kretsstämma

Dags att fatta beslut om vilka som ska styra partiet i Vännäs och vad styrelsen ska rikta in sig på för aktiviteter.

Ordinarie kretsårsstämma hålls på Vännäs hotell den 16 februari. Vi samlas redan kl 12 för gemensam lunch till priset av 100:-, kl 13.00 håller Helena Lindahl information från riksorganisationen och därefter inleder vi kretsstämman. Alla betalande medlemmar inom centerrörelsen har rösträtt.