Nominering av förtroendevalda 2023

Centerpartiet Vännäs samlades tisdagen den 22 november till Nomineringsstämma

Stämman hölls för att utifrån förslag från Nomineringskommittén välja de personer våra medlemmar vill ska företräda partiets väljare lokalt i Vännäs, med start 2023 och fyra år framåt. Madelaine Jakobsson, Kommunstyrelsens ordförande i Nordmaling, var inbjuden att hålla i ordförandeklubban under kvällen.

De som valdes till förtroendeuppdragen var en blanding av olika personligheter, erfarenhet och kompetenser. Allt i från några helt nya i politiken och andra med flerårig erfarenhet, men något som är gemensamt är deras engageman FÖR VÄNNÄS BÄSTA!

Nedan presenteras de som valdes till Vice ordförande uppdrag i styrelser och nämnder:

Anders Nilsson, valdes till Kommunstyrelsens Vice ordförande och Oppositionsråd. Med sig i Kommunstryrelsen har han från Centerpartiet, ledamot Erik Fastevik, ersättare Matilda Lundberg och Mie Lindqvist.

Anders NilssonFörstora bilden

Anders Nilsson, Företagare från Ö:a Selet


Matilda Lundberg, valdes till Vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden samt ersättare i Kommunstyrelsen. Med sig i Barn- och utbildningsnämnden har hon från Centerpartiet, ledamot Maria Olofsson och ersättare Jolanta Giermiene.

Matilda LundbergFörstora bilden

Matilda Lundberg, Projektledare, Vännäs


Mie Lindqvist, valdes till Vice ordförande i Vård- och omsorgsnämnden samt ersättare i Kommunstyrelsen. Med sig i Vård- och omsorgsnämnden har hon från Centerpartiet, ledamot Roger Larsson och ersättare Patricia Riselius.

Mie Lindqvist

Mie Lindqvist, Socinom från Pengfors


Leif Lindgren, valdes till Vice ordförande i Plan- och miljönämnden. Med sig i Plan- och miljönämnden har han från Centerpartiet, ledamot Sofia Blomquist och ersättare Sabrina Viltpil.

Leif LindgrenFörstora bilden

Leif Lindgren, Företagare från Ö:a Spöland

 

Tommy Bingebo, valdes till Vice ordförande i Liljaskolans styrelse. Med sig i Liljaskolans styrelse har han från Centerpartiet, ledamot Ulf Eriksson och ersättare Maria Olofsson.

Tommy Bingebo

Tommy Bingebo, Gruppledare, Vännäs

 

Sofia Blomquist, valdes till Vice ordförande i Valnämnden och ledamot i Plan- och miljönämnden.

Sofia Blomquist

Sofia Blomquist, Jägmästare från Pengsjö

 

Ulf Eriksson, valdes till Vice ordförande i styrelse för Vännäs Fastigheter AB och ledamot i Liljaskolans styrelse.

Ulf Eriksson

Ulf Eriksson från Orrböle


Vidare valdes Jan-Olof Bingbo till Ordförande i Revisionen tillsammans med Elisabet Åkerlund och Åke Sandström. Som representat i Umeå Regionens gemensamma Överförmyndarnämnd valdes Monica Höök. Maria Olofsson valdes att i fullmäktige föreslås till Nämndeman vid Tingsrätten, Maria har tidigare suttit i Hovrätten och får nu chansen att komma in ett steg tidigare i rättsprocessen.

Fler uppdrag fanns kvar att välja till men de delegerades till fullmäktigegruppen i samråd med Nomineringskommittén då en del beror på utfallet av slutliga förhandlingar partier emellan.