Regionen- en rapport

En kort aktivitetsrapport från vårterminens politiska påverkansarbete av Centerpartiets regiongrupp i Region Västernorrland.

Trots en mycket annorlunda vår i rådande pandemi där vi i princip endast har mötts på distans de senaste månaderna och med avskalade agendor vid regionens olika sammanträden, så har Centerpartiets företrädare i regionen i stort sett varje vecka förekommit i olika inslag i länets traditionella media.
Även debattartiklar har publicerats nästan varje vecka med centerpartister i regionen som undertecknare.
Synligheten i sociala media har också ökat, företrädesvis via Centerpartiet Västernorrlands facebooksida.
Våra förtroendevalda har också varit aktiva och konstruktiva förslagsställare som opposition i nämnderna och styrelsen, vilket framgår av protokollen.
Vid Regionfullmäktiges tre sammanträden hittills under 2020 så har nio motioner, fem interpellationer och fyra frågor ställts av Centerpartiets fullmäktigeledamöter.
Bra jobbat (C) regiongruppen!