Jonny Lundin


Regionråd, Region Västernorrland

Ordförande för regionala utvecklingsnämnden. Regionala utvecklingsnämnden, RUN, ansvarar för att samordna, bereda, fastställa, genomföra och följa upp planer och program inom nämndens ansvarsområden tillväxt, regional utveckling, miljö och hållbarhet, kultur, konst och bibliotek, kulturarv och folkbildning samt kollektivtrafik och sjukresor.

Kontakta Jonny Lundin

Kontakta Jonny

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.