Centerpartiet i Västernorrland arbetar för:


 • dubbelspår längs hela Ostkustbanan från Härnösand till Gävle
 • upprustning av Ådalsbanan mellan Västeraspby och Långsele som säkrar godstrafik och på sikt möjliggör persontrafik
 • en fullgod Mittbana som möjliggör tågpendling Ånge-Sundsvall samt knyter ihop länet med en expansiv del av Norge
 • persontrafik även på stambanan mellan Örnsköldsvik och Umeå, den så kallade Gröna Linjen
 • Utveckla länets flygförbindelserför att möta näringslivets behov
 • fossiloberoende och tillgänglig kollektivtrafik för ett ökat klimatsmart resande till arbete och studier
 • utbyggda gång- och cykelvägar och helhetslösningar för ökad tillgänglighet och säker cykling
 • mer pengar till vägunderhåll och särskilt till enskilda vägar som sköts av vägsamfälligheter
 • utvecklad infrastruktur för tankning av fordon med förnyelsebara bränslen till exempel el och biogas
 • att fastighetskatten på industri- och elproducerande fastigheter, till exempel vattenkraft, ska tillfalla den bygd där värdena skapas
 • att fastighetskatten på industri- och elproducerande fastigheter, till exempel vattenkraft, ska tillfalla den bygd där värdena skapas
 • att andelen lokalproducerade livsmedel ökar vid upphandling till kommunerna och regionen
 • att mat som serveras från offentliga kök ska lagas från grunden
 • att näringslivets kompetensförsörjning i länet säkras genom satsning på utbildning
 • satsningar på distansundervisning och -utbildning för att bredda utbud och tillgänglighet i hela utbildningskedjan
 • ett större fokus på entreprenörskap i yngre åldrar
 • satsning på entreprenörskap för kvinnor och nyanlända för att öka andelen egenföretagare i dessa grupper i länet
 • att en servicegaranti i kommuner och region införs. Företag ska prioriteras och ha snabb och enkel service vid kontakt med det offentliga
 • nya lösningar för kommunal service, exempelvis genom digitalisering, närarbetsplatser och lokal samordning av offentliga verksamheter
 • att utveckla småskalig elproduktion. Det ska vara enkelt att bidra till sin egen elkonsumtion och kunna leverera överskottet ut på elnätet
 • en giftfri vardag, i första hand i mijöer där barn och unga vistas

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.