Mellannorrlands Hospice i Sundsvall

Mellannorrlands Hospice är en stiftelseägd och icke-vinstsyftande vårdenhet, specialiserad på vård av de allra svårast sjuka som befinner sig i livets slutskede.

  • Centerpartiet vill i samverkan med länets kommuner utveckla samarbetet med Mellannorrlands Hospice.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.