Närvården Härnösand

Närvården i Härnösand är en viktig resurs för tillgänglighet till vården för unga, äldre och kroniker i närområdet. Det behövs en utvecklad samverkan mellan region, kommun och andra aktörer. Centerpartiet är öppna för en utvecklad närvård i länets kommuner.

  • Centerpartiet vill i samverkan med länets kommuner och andra utveckla närvården.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.