Sjukhuset Örnsköldsvik

Örnsköldsviks sjukhus är ett av tre sjukhus i Västernorrland. Centerpartiet är öppna för att utöka uppdraget från regionen till mer än dagens verksamheter vid sjukhuset. Centerpartiet ser positivt på ett utökat samarbete mellan sjukhusen i Örnsköldsvik och Umeå.

Ett stärkt lokalt ledarskap med närvarande chefer är nyckeln till framgång inte minst för att lösa kompetensrekrytering och minska stafettberoendet. Även en öppenhet för andra aktörer och alternativa driftsformer kan vara vägen fram för att utveckla verksamheten vid sjukhuset i Örnsköldsvik.

  • Centerpartiet vill se en lokal ledning med en närvarande chef för hela Örnsköldsviks sjukhus med uppdraget att i samverkan samordna och utveckla verksamheten.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.