Sjukhuset Sollefteå

Sollefteå sjukhus är ett av tre sjukhus i Västernorrland och ska fortsatt vara en del av vården i länet. Centerpartiet är öppna för att utöka uppdraget från regionen till mer än dagens verksamheter vid sjukhuset.

Centerpartiet vill se en lokal ledning med en närvarande chef för Sollefteå sjukhus med uppdraget att i samverkan samordna och utveckla verksamheten. Ett stärkt lokalt ledarskap är nyckeln till framgång och en entreprenör kan på ett bättre sätt än idag utveckla verksamheten vid sjukhuset i Sollefteå.

Vid en entreprenad är Centerpartiets ambition att öppna upp för lösningar som sett till verksamhet och ekonomi möjliggör en patientsäker nystart av BB och akut kirurgi vid sjukhuset i Sollefteå.

  • Centerpartiet vill att Sollefteå sjukhus drivs på entreprenad med möjlighet till uppdrag både från Region Västernorrland och andra.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.