Länsprogram

Vi ger kraft åt varje människa
Vi välkomnas till livet av en barnmorska och på ålderns höst tas vi med värme om hand av undersköterskor. Tillsammans med en handfull andra länder hör
Sverige till de som har den bästa hälso- och sjukvården, den bästa förskolan och skolan och det mest jämställda samhället. Trots det finns det mycket som
behöver utvecklas för att Västernorrland ska rankas bland de bästa i Sverige.
Grunden i Centerpartiets politik är alla människors frihet och lika värde.

Vi tror på människors förmåga att bestämma över sina liv och skapa sin egen framtid. Det är så vi tillsammans får hela landet att växa. Med hjärta, beslutsamhet och sunt förnuft ser vi positivt på framtiden. Vi vet att nytänkande, omställning och utveckling är vägen mot en hållbar framtid i hela Västernorrland. Vi vill vara en del i en ny bild av Västernorrland - en region som har rika resurser av såväl råvaror och kraft som innovativt tänkande, en region som är ett starkt och växande besöksmål, en region som välkomnar dig att bo, leva och besöka.

I Västernorrland finns förutsättningarna för att ställa om till ett hållbart, klimatneutralt samhälle. Här finns industrier som både producerar kraft i olika former och produkter som exporteras till hela världen. lnnovationskraften är stark och många företag är i världsklass. Centerpartiet vill att politiken, och det offentliga samhället - regionen och de sju kommunerna - tillsammans ser till att utveckling och tillväxt tar fart och att människor med många olika kompetenser söker sig hit

Korta sammanfattningar av vad vi tycker inom olika områden hittar ni i menyn till höger, hela vårt länsprogram finns här;
Länsprogram 2022

Bild

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.