Centerpartiet Sundsvall:

Ett grönt ledarskap för sundsvall framåt

Antibiotikafritt julbord

Vi står för en närodlad politik. En politik där fler beslut fattas direkt av människor själva.

Centerpartiets politik är jordnära och frihetlig. Den bygger på rättvisa, människors lika värde och rättigheter, men också skyldigheter. Centerpartiet driver en politik som bygger på att bruka utan att förbruka. Som förenar ekonomisk tillväxt, gröna jobb och hållbara lösningar.

Centerpartiet i Sundsvall driver bland annat företagar-, ungdoms-, landsbygds- och miljöfrågor i majoritet med S och V.

Följ oss gärna på Facebook

Kunskap och samarbete är nyckeln till framgång – allt måste hänga ihop för en hållbar framtid

Sanna Jonsson

En god utbildning är en grund både för den unge och för ett samhälle fyllt av innovation och kreativitet. Ett sådant samhälle är en grogrund för ett framgångsrikt företagande, skriver Sanna Jonsson (C).

Politik är till för att fördela och förvalta skattebetalarnas pengar för bästa möjliga välfärd. Det är varje politikers mantra, uppgift och stora huvudbry. Alla politiker är valda av dig och mig och ska efter bästa förmåga leva upp till folkets önskningar.

Att skapa framtidstro och en trygg tillvaro för var och en är ett annat sätt att uttrycka saken.

Jag ska nämna något av det som är av högsta vikt för Centerpartiet i Sundsvall. I mitt arbete i barn- och utbildningsförvaltningen är det kunskap och samarbete som är mitt största fokus och en nyckel till framgång. En god utbildning är en grund både för den unge och för ett samhälle fyllt av innovation och kreativitet. Ett sådant samhälle är en grogrund för ett framgångsrikt företagande.

Fler företag ger fler arbetstillfällen och som en följd av det, större skatteintäkter till vår gemensamma välfärd.

För framtidstro behövs trygga levnadsvillkor. En viktig trygghetsfaktor är ett arbete att gå till. Ett arbete kan vara både en anställning och ett eget företagande.

Genom Näringslivsprogrammet har fullmäktige beslutat att näringslivet ska ha högsta prioritet och finnas som första hänsyn i alla beslut.

Detta pekas ut i Näringslivsprogrammet som Centerpartiet var med att driva igenom hösten 2019 tillsammans med S och V.

En hörnsten för framtiden är ett hållbart samhälle med en frisk miljö. Ett av våra ambitiösa mål är att leva upp till en klimatneutral kommun 2030, helt i linje med Agenda 2030. Det må hända att det ställer höga krav på både oss själva och på kommunens verksamheter, men i slutändan har vi allt att vinna på en hållbar livsstil.

Vi måste också dra vårt strå till stacken för att man på nationell och global nivå ska nå de globala målen för hållbar utveckling. Med tanke på olika mätningar och rankingar är det intressant att följa Dagens Samhälles ranking vilka kommuner som följer nationella mål och visar vägen i arbetet med Agenda 2030.

Rankingen följer kommunens vilja och förmåga att leva upp till de nationellt satta målen. De tar hänsyn till hållbarhet när det gäller företagande, transporter, konsumtion, välbefinnande, inkluderande och jämställt. I år hittar vi Sundsvall på plats 23 bland Sveriges kommuner.

Med både ett Näringspolitiskt program och ett miljöstrategiskt sådant strävar vi emot en ännu bättre placering i nästa mätning.

I spåren av den tuffa varselvåg vi upplever i Sundsvall är det glädjande att se ett grönt företagskluster växa fram på Killingholmen med Ortviken och Renewcell i spetsen.

Kommunen har tidigare infört delade upphandlingar för att mindre företag ska kunna lägga anbud i kommunala upphandlingar. Nu måste politiken och Sundsvalls kommun ge bästa möjliga förutsättningar för en rivstart när coronapandemin släpper sitt grepp. Det är av största vikt att underlätta för små och medelstora företag där fyra av fem jobb skapas.

Allt måste hänga ihop för en hållbar framtid i din och min vardag, för oss själva, för företagen och för miljön, precis som i de 17 globala målen i Agenda 2030.

Sanna Jonsson, Centerpartiet Sundsvall

123
Pride

sol-has-bg

Senaste nytt från Sundsvall

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.