vi vill ge kraft åt

VARJE MÄNNISKA

sol-has-bg

Med hjärta, beslutsamhet och sunt förnuft ser Centerpartiet positivt på framtiden. Vi vet att nytänkande och utveckling är vägen mot en hållbar framtid. Vi får saker att hända och hela kommunen att växa. Vi tror på en hoppfull väg framåt för Sundsvall.

Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik. Vi tror på varje människas förmåga att själv forma sin framtid. Det är därför vi vill att makt ska finnas så nära människor som möjligt. Det är därför vi försvarar alla människors frihet från förmynderi och påtvingad kollektivism. Det är därför vi tror på ett gemensamt ansvar för att ge alla människor möjligheter att förverkliga sina liv och sina drömmar. Det är därför vi tror på människors rätt att bygga en framtid varhelst i vår kommun de vill bo, var de än känner att de hör hemma. Det är därför vill vi bevara vår planet, som är den långsiktiga grunden för frihet och välfärd. En förutsättning för detta är politiskt fokus på klimatfrågan och bevarandet av vårt ekosystem, vilket är grunden för vår existens.

Centerpartiets liberalism är social, decentralistisk och grön. Den är jordnära och frihetlig. Den bygger på rättvisa och hållbarhet. Den ser samhället som större än bara staten, som en gemenskap där alla behövs. När många får vara med och ta ansvar för tryggheten och solidariteten byggs en välfärd som är mycket starkare än vad staten ensam förmår. Tillväxt och nya jobb skapas bäst om vi samtidigt tar ansvar för miljön.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.