Kontaktpersoner och Expedition

Hans Forsberg, ordförande
070-6479514 hans.forsberg@centerpartiet.se

Sanna Jonsson, gruppledare
070-9450197 sanna.jonsson@centerpartiet.se

Anna Edin, politisk sekreterare
070-3585363 anna.edin@centerpartiet.se

Centerexpeditionen, Thulegatan 23, 852 32 Sundsvall