Hallstahammar
Centerpartiet lokalt
  • / Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Ordförande

Marianne Avelin tel. 0702 331709

Gruppledare

Anna Gunstad-Bäckman te.0707 399296