Frågor vi driver

Till höger hittar du aktuella frågor som vi driver i kommunen i form av motioner, debattartiklar och insändare.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.