Styrelsemöte 8/12

Styrelsen sammanträder kl 18.30 i C-lokalen.


Exempelbild