Tack till dig som röstat!


sol-has-bg

Centerpartiet fick i valet i Kungsörs församling 62 % av rösterna - stort tack till dig som röstade!

Nu ska vi jobba de kommande åren för en kyrka för hela Kungsör och en kyrka som:

  • utvecklar barn- och familjeverksamheten i hela församlingen
  • stödjer diakonins arbete
  • värnar om ett rikt musikliv för alla åldrar
  • främjar församlingens arbete med at värna kyrkans kulturarv
  • anordnar ett aktivt gudtjänstliv med verksamhet i alla våra kyrkor.
  • fortsätter en ansvarsfull förvaltning av kyrkans medel och tillgångar

Våra kandidater till kyrkofullmäktige i Kungsör

Mats Rosén, Björskog
Eleonor Westlund, Kungsör
Kristina Sköld Larsson
Lars Rosenquist, Kungsör
Marianne Sköld, Kungs Barkarö
Heiko Arens, Kungsör
Lena Norstedt, Kungsör
Maud Tillberg, Björskog
Karin Jonsson, Granhammar

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.