För Demokratins bästa


  • Alla människors engagemang, kreativitet och entreprenörskap tas tillvara.
  • Beslut ska fattas nära människor som berörs.
  • Förbättra förutsättningarna för invårnare att delta i det demokratiska arbetet.
  • Digitaleringens möjligheter tas tillvara i utvecklingen av kommunen.

sol-has-bg sol-light-text

För demokratins bästa

Centerpartiet kommer alltid att stå upp för det öppna och fria demokratiska samhället, vår liberala demokrati, yttrandefrihet, föreningsfrihet och alla människors lika värde. I ett demokratiskt samhälle vill vi att alla människors engagemang, kreativitet och entreprenörskap tas tillvara.

Omvärldens oro med krig och desinformation och misstro visar att demokratin är mer sårbar än vi kanske tror. Vår demokratiska fri- och rättigheter är värda att skydda varje dag och gemensamt måste vi stå upp för fri media och yttrandefrihet.

Den lokala demokratin handlar för oss om att beslut ska fattas så nära de människor som besluten berör som möjligt. I ett demokratiskt samhälle lämnas ingen utanför. Flickor, kvinnor, barn, unga och äldre samt etniska och religiösa minoritetsgrupper är särskilt utsatta, vilket riskerar att begränsa vilka röster som hörs i samhällsdebatten. Vi vill att kommunen gör mer för att inkludera alla i utvecklingen av kommunen.

Förutsättningarna för att delta i det demokratiska arbetet måste förbättras likaså invånares möjlighet att vara delaktiga i utvecklingen av hela kommunen. Politiska möten bör ske på dagtid för att möjliggöra för fler att delta. Insyn och öppenhet i kommunen måste förbättras och kommunen måste jobba systematiskt med medborgardialoger. Det måste bli lättare att ta del om vad kommunen gör, vem man kan kontakta, vilka beslut som fattas och hur det går att påverka och komma med förslag. Det måste också vara lätt att komma i kontakt med kommunen för att kunna ta del av service, få svar på frågor och lämna synpunkter.

Som en del av demokratibygget behöver digitaliseringens möjligheter tas tillvara. Digitalisering skapar fler möjligheter för människor att mötas, träffas, fatta beslut och ta del av tjänster och service. Grundläggande är att invånare i hela kommunen har tillgång till snabb uppkoppling och möjlighet att del av tjänster och service digitalt. Här behöver kommunen göras mer. Centerpartiet har länge drivit på för webbsända kommunfullmäktigemöten för att ge medborgarna bättre möjlighet att följa den politiska debatten. Något som har beslutats men ännu inte genomförts, men som vi kommer att arbeta vidare för.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.