Jobb och företagande

  • Utveckla service och bemötande mot näringslivet genom tillväxt och tillsyn
  • Inrätta ett näringslivsråd och ett företagarcentrum
  • Stärka barn och ungas entreprenörskap genom satsningar på Ung Företagsamhet och entreprenöriellt lärande.
  • Erbjuda alla elever i årskurs 2 och 3 på gymnasiet feriearbete.

sol-has-bg sol-light-text

Fyra av fem jobb skapas av småföretag

Människors engagemang och entreprenörskap är grunden för utvecklingen av kommunen. Centerpartiet vill se ett Kungsör som utvecklas till en attraktiv kommun för företag där fler jobb skapas.

Kungsör har den näst högsta arbetslösheten i länet, 11,76 procent. Ungdomar och utrikesfördda hör till de grupper som står allra längst från arbetsmarknaden. Långvarigt utanförskap och fler riktiga jobb måste prioriteras. För oss är det alltid bättra att ha ett jobb att gå till än att gå på bidrag. Vi vill ha ett tydligt jobbfokus som tar tillvara människors kompetens och förmåga.

4 av 5 jobb skapar i små och medelstora företag. I Kungör är det framförallt småföretagarna som är våra jobbskapare. Utan dem stannar kommunen. Det kräver ett målmedvetet arbete som leder till förenkling för företagare i kommunen. Service och bemötande behöver förbättras och regelverk och rutiner måste utgå efter devisen att det ska vara enkelt att vara företagare i Kungsör.

Centerpartiets målbild är att fler företag och ett starkare näringsliv. För att klara det inrättas ett näringslivsråd för samråd mellan kommunen och företag och ett företagarcentrum som erbjuder mentorskap och vägledning för de som vill starta egna företag. En särskilt viktig målgrupp är nyanlända. Företagarcentrum etableras med fördel i samarbete med andra kommuner.

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter att starta och utveckla företag. Barn och ungas entreprenörskap behöver tas tillvara och utvecklas genom samarbete med Ung Företagsamhet redan i grundskolan.

För människor som står längst bort från arbetsmarknaden vill Centerpartiet se en variation av sysselsättningsformer som möter individen där hen är. Arbetsmarknadsavdelningen behöver därmed stärkas för att få fler personer i sysselsättning. Gärna i ett tydligt samarbete med det lokala näringslivet och ideell sektor.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.