Jobb och företagande


I kungsör vill vi arbeta för;

  • att utveckla service och bemötande mot näringslivet
  • att stärka kvinnors företagande
  • regelförenklingar i myndighetsutövningen
  • Inrättandet av ett näringslivsråd och ett företagarcentrum
  • Göra det lättare för transporter på landsbygden
  • Större hänsyn till näringslivets infrastrukturbehov i Kungsörs planering
  • Att stärka barn och ungas entreprenörskap
  • Att erbjuda alla elever i årskurs 2 och 3 på gymnasiet feriearbetet

sol-has-bg sol-light-text

För jobben och företagens bästa

Människors engagemang och entreprenörskap är grunden i ett samhällsbygge. Centerpartiet vill se ett Kungsör som utvecklas till en attraktiv kommun för företag där fler jobb skapas. Kungör har fortsatt den näst högsta arbetslösheten i länet, 11 procent.

Ungdomar och utrikesfödda hör till de grupper som står allra längst från arbetsmarknaden. Långvarigt utanförskap och fler riktiga jobb måste prioriteras. För oss är det alltid bättra att ha ett jobb att gå till än att gå på bidrag. Vi vill ha ett tydligt jobbfokus som tar tillvara människors kompetens och förmåga. För att klara det behövs ett målmedvetet arbete som leder till förenkling för företagare i kommunen. Service och bemötande behöver förbättras och regelverk och rutiner måste utgå efter devisen att det ska vara enkelt att vara företagare i Kungsör.

4 av 5 jobb skapar i små och medelstora företag. I Kungör är det framför allt småföretagarna som är våra jobbskapare. Centerpartiets målbild är att fler företag och ett starkare näringsliv. För att klara det inrättas ett näringslivsråd för samråd mellan kommunen och företag och ett företagarcentrum som erbjuder mentorskap och vägledning för de som vill starta egna företag. En särskilt viktig målgrupp är nyanlända. Företagarcentrum etableras med fördel i samarbete med andra kommuner.

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter att starta och utveckla företag. Vi vill stärka kvinnors möjligheter att starta och driva företag. På så sätt kan fler kvinnor ha möjlighet att ta höga positioner i näringslivet. Då ledningsgrupper och styrelser blir mer jämställda förändras maktstrukturerna i näringslivet även utanför styrelserummen. Barn och ungas entreprenörskap behöver tas tillvara och utvecklas genom samarbete med Ung Företagsamhet redan i grundskolan.

För människor som står längst bort från arbetsmarknaden vill Centerpartiet se en variation av sysselsättningsformer som möter individen där hen är. Arbetsmarknadsavdelningen behöver därmed stärkas för att få fler personer i sysselsättning. Gärna i ett tydligt samarbete med det lokala näringslivet och ideell sektor.

Arbetslöshet skapar ett stort utanförskap och för den som står långt från arbetsmarknaden ska kommunen ha individanpassade åtgärder. I samarbete med Arbetsförmedlingen, Vuxenutbildningen och näringslivet ska nya möjligheter prövas. Kortaste vägen till egen försörjning ska vara ledord för att minska ett långvarigt bidragsberoende.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.