Kultur och fritid

  • Öka fritidsutbudet med en skatebana, parkour-bana och en boulbana inomhus.
  • Starta en kulturskola
  • Etablera en utomhusscen
  • Etablera ett Naturum

sol-has-bg sol-light-text

Kultur och fritid

Kungsör har ett rikt föreningsliv och ett stort kulturutbud där förenings- och civilsamhället spelar en särskilt avgörande roll. Det är tillsammans vi får saker att hända. Centerpartiet vill uppmuntra detta arbete så att fler vill vara med och bidra.

Kultur- och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar ska prioriteras och ungdomar görs delaktiga i utformningen av kultur- och fritidsutbudet i Kungsör.

Vid sidan av idrottsaktiviteter måste det finnas andra verksamheter som kan attrahera våra yngre invånare. Ungas möjligheter till att utöva kultur behöver utvecklas och kommunen bör jobba mot att erbjuda en lokal kulturskola.

Film och teater spelar en avgörande roll för kulturlivet i Kungsör. Här behövs ett starkt samarbete i länet för att kunna erbjuda detta. Fler kulturarenor behöver finnas och Centerpartiet vill se en utomhusscen för kulturutövande i centrala Kungsör.

Kungsörs bibliotek är en central mötesplats. Centerpartiet vill fortsätta utveckla biblioteket med meröppet, e-media, och kulturaktiviteter. Valskogs möjlighet till biblioteksservice måste säkras i framtiden och inte försämras.

Studieförbunden och bygdegårdarna bidrar med sin studieverksamhet och sina kulturarrangemang att göra Kungsör till en aktiv kommun och att aktivera innevånarna. Vi vill särskilt värna deras arbete som betyder mycket för många.

Kungsör har många pärlor och unika friluftsområden som vi måste bevara och utvecklas. Hit hör bland annat Kungsudden, Lockmora, Kungsörsleden och inte minst hagmarkerna, våra naturreservat och sjönära miljöer. För att öka kunskap och engagemang för vår gemenamma naturskatt vill vi etablera ett Naturum på Kungsudden som erbjuder utställningar, temakvällar och naturaktiviteter.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.