"Jakten gör nytta!"

Häromdagen fick jag hem det statliga jaktkortet. Jaktarrendet är betalt och nu återstår att övningsskjuta inför höstens och vinterns jakter. Planering pågår och mina förväntningar ökar men samtidigt väcks många frågor, då jakten för mig och många andra är en viktig möjlighet för rekreation och naturupplevelser utöver det vanliga.

De allra flesta ser jakten som något positivt, men fortfarande ifrågasätts jakten av många i dagens samhälle. Jägarnas syften misstänkliggörs och demonstranter saboterar jakten. Men jag hävdar att jakten gör nytta, säger riksdagskandidat Carola Gunnarsson.

Samhällsnytta

Jakten är en folkrörelse med 300 000 aktiva jägare i hela Sverige. Vi jägare hjälps åt att förvalta de svenska viltstammarna så att skador på den livskraftiga skogen och odlingarna minskar. Det är vi som ser till att minska risken för viltolyckor i trafiken och det är vi som söker upp det vilt som blivit påkört och avlivar det för att minska djurens lidande. Jakten bidrar också till en miljövänlig resurs genom kött av hög kvalitet.

Olika förutsättningar

Centerpartiets jaktpolitik bygger på en jägarkår som tar ansvar för sina vapen, sina medmänniskor och det vilt man jagar. Det präglar också vår syn på både vapenhantering och vilt- och rovdjursförvaltning. Men förutsättningarna ser olika ut i olika delar av landet. Beslut om jakt ska fattas närmare de människor som berörs.

• Det är skillnad mellan legal och illegal vapenhantering. Legala vapen används sällan för brott. Därför ska jägares och sportskyttars vapenanvändning värnas.

• Rovdjursstammarna måste förvaltas genom jakt. Hänsyn ska tas till de människor som bor och verkar där rovdjuren finns. Vi behöver licens- och skyddsjakt, men den ska inte bestämmas i EU utan tillsammans av myndigheter, markägare och jägare.

• Djurägare ska ha rätt att skydda sina husdjur och tamdjur mot rovdjursattacker.

• Jakten ska vara möjlig för alla.Ge därför jägare med funktionsnedsättning rätt att ta med vapen på exempelvis fyrhjulingen

• Den allt större vildsvinsstammen hotar landsbygdens boende och lantbrukare. Avskjutningen av vildsvin måste öka, men då måste det vara möjligt att sälja köttet. Det är bråttom med regelförenklingar som gör att det blir enklare för privatpersoner, offentliga kök, matbutiker och restauranger att få tillgång till viltkött.

• För att bättre kunna bedöma och hantera de stora skador som uppstår för både skogsbruket och lantbruket genom en riklig förekomst av älg och kronhjort bör all klövviltsförvaltning ske i älgförvaltningsområdena.

Carola Gunnarsson (C)

riksdagskandidat

Relaterade nyheter