Distriktsstämma i Sala

Välkomna till Sala för Västmanlands distriktsstämma den 21 april 2018.

Ombud kallas personligen.

Alla medlemmar är välkomna att delta.

Relaterade artiklar