Debatt: Gårdsförsäljning står inte i vägen för Systembolaget

Regionrådet Magnus Ekblad (C) svarar på IOGT:s invändningar mot gårdsförsäljning.

Gårdsförsäljning behöver inte slå ut vare sig systemet eller bolaget

Systembolaget och gårdsförsäljning behöver inte vara de motsatspoler som IOGT-NTO:s ordförande Bosse Axelsson vill göra gällande.

Att det svenska detaljhandelsmonopolet av alkohol har gynnat svensk alkoholpolitik och även folkhälsan är det få som opponerar sig emot. Inte heller Centerpartiet.

Att Centerpartiet länge drivit på för att möjliggöra gårdsförsäljning av alkoholhaltiga och hantverksmässiga produkter beror på andra faktorer än att rasera svensk alkoholpolitik. Vår mening är att det skulle gynna besöksnäringen och de mindre företagen. Detta ser vi möjligt även med ett bibehållet detaljhandelsmonopol. Exempelvis genom tillstånd och med försäljning av begränsade kvantiteter.

Att IOGT inte ser detta ligger såklart i organisationens kultur och uppdrag. Den restriktiva hållningen mot alkohol är därför lätt att förstå.

Men att tro att en öppning för gårdsförsäljning kommer påverka svenskars alkoholvanor i stort är att ta i. Man får ju då tro att Axelsson och IOGT helt missat den stora privatinförsel av alkohol som dagligen sker från framförallt Danmark och Tyskland.

Gårdsförsäljning har ett helt annat syfte och kan på ett sätt, precis som Systembolaget, bidra till en sundare dryckeskultur. En dryckeskultur där småskalighet och hantverksmässighet står i fokus – inte rusets effekt som är det som nykterhetsrörelsen kämpar emot. Inte minst handlar även gårdsförsäljning om bättre förutsättningar för mindre företag. För Centerpartiet långt ifrån en ickefråga.

Inom ramen för januariavtalet finns nu också, återigen, en ansats om en ny utredning för att få fram en lagstiftning som tillåter gårdsförsäljning. Onödigt kan en del tycka. Men skillnaden nu är att nästan samtliga partier i Sveriges riksdag står bakom utredningen som kommer startas under året.

Centerpartiet ser fram emot kommande arbete och efter lång envishet ser vi med stor förhoppning att gårdsförsäljning äntligen kan bli verklighet. Så att även bryggerier, destillerier och vingårdar kan få växa och utvecklas.

Magnus Ekblad (C), regionråd

Insändaren är publicerad i Sala Allehanda (17/4) samt VLT (21/4).