KLIMATÅTGÄRDER I KUNGÄLV

Läs mer här

Mycket bra har hänt sedan 1990.
*Oljepannorna byttes mot el och senare värmepumpar.
* Lokal fjärrvärme och el kom och är nära noll, syns bara som antydan till ett mörkt stäck i bilden. Logist sett kan man inte rädda klimatet med åtgärder i fjärrvärme värmda byggnader.
*Sopsorteringen fungerar avfallets utsläpp är mycket mindre i dag.
* Bussar har gjort otroliga minskningar med biogas och elektrifiering. Lokalt i Västtrafik ännu mer än vad som framgår.
*Tunga lastbilar minskar utsläppen och det fins många nyheter på gång. Volvo lastvagnar leverera elbilar och de körs redan nu.
* Lätta lastbilar, dvs hemleveransbilar mm, ökar, de började gå över på el. Senaste året har varit snabb utveckling flera modeller finns och fungerar.
* Arbetsmaskiner, det vill säga grävmaskiner, dumpar, lastare mm förändras väldigt lite. Ett undantag är lager där truckarna numera nästan allid är el ofta med växlingsbatterier som hämtas från laddstation. Första fungerande små lastmaskiner typ BobCat används i utgödsling mm
*Lösningsmedel är undergruppen det som ökar köldmedier. När Ozonlagret skulle räddas, fick vi stor ökning av klimatpåverkan. Det håller på att åtgärdas. I butikskylanläggningar användes köldmedia (R404A) som 1 kg motsvarar 3,5 ton CO2e. Varje läckt kilo, motsvarar varje svensks hela CO2e utsläpp!
*Alla större industrikoncerner har planer för att minska klimatutsläppen. Bland de mindre finns riktigt bra exempel, men många som lever i hur det var förr och inte sparar eller minskar klimatpåverkan.
* Jordbrukets utsläpp vägsupp av att det binds CO2e, i träd och mull.

Störst utsläpp är helt klart är personbilar. Självklart skall vi åka kollektiv, gå, cyckla eller jobba på distans, för att få trevligare stadsmiljö. Poolbilar gör att man kan skipa egen bil. Men bilen ger en frihet som är kvar för att stanna. Som tur är är vi vid ett tekniksteg med elbilar, se till höger vad de kan göra för utsläppen. Utveckling: NorthVolth meddelade i november 2023 att deras nya test batteri använder vanligare material salt, kol och järn. Ett stort steg för att komma bort från kemikaler som blir/är bristvaror.

Ni är duktiga på att välja elbilar märker vi när vi delar ut jul hälsningen. Tack!

När Centrerpartiet lägger sin politik har vi att minska hela kommunen utsläpp som mål. Då svarar person bilar för hela 40% av utsläppen här i Kungälv. Så då förstår ni hur viktigt det är med alla er åker kollektivt eller valt elbil eller kör med förnybart bränsle, biogas HVO mm Sedan är det bara att vi nu kan handla mer här i Kungälv, i stället för att åka till Göteborg. (Rollsbo och Kungähälla Center) . Även att beställa hem varorna sparar utsläpp.

Till höger ser ni vad som händer om alla nya bilar är helelbilar. Lägger vi samman alla kollektivresor, kortare resor och hemkörda varor. Uppskattnings vis ligger vi lokalt i en omställnings hastighet som motsvararn 2 C målet eller lägre.

Källa för diagrammet : Nationella utsläppsdatabasen, som SMHI ansvarar för.

Texten 1

Relaterade blogginlägg