INledning

Centerpartiet i Kungälv vill skapa en kommun som håller ihop. När avståndet växer mellan kommundelar, människor och grupper ökar också otryggheten i samhället i stort. Den främsta motkraften till segregation är rörlighet – såväl ekonomiskt, socialt som geografiskt.

Centerpartiet tror på individen och på alla människors lika rätt och värde. Centerpartiets historia speglas av ett stort engagemang kring frågor som rör landsbygden. Det finns ingen politisk motsättning mellan en kraftfull politik för staden och en levande modern landsbygd. Kungälvs kommun behöver nytt ledarskap.

Beslut ska fattas så nära människor som möjligt. Det ska vara ordning och reda i förvaltningen och alla som betalar skatt ska kunna känna trygghet i att deras inbetalda skatt och förtroende förvaltas på ett effektivt sätt. Detta innebär dels att tjänstemännen ska ges förtroende och arbetsro och dels att kommunens fokus ligger på att upprätthålla första servicelinjen. Politik är att vilja, men också att välja. Det går inte att göra allt.
I vår kommun är trygghet en förutsättning för utveckling. Trygghet genom hela livet, och hela dagen. Skolan och omsorgen ska ha tillräckliga resurser och finnas geografiskt tillgänglig för alla. Alla, såväl barn som äldre, ska ha tillgång till en meningsfull fritid. Centerpartiet tror på civilsamhället och vi vill ge föreningslivet goda och lika förutsättningar att utveckla sina verksamheter. Kommunen ska inte konkurrera där ideella och privata krafter kan göra jobbet bättre.En kommun som växer måste ta ansvar för tryggheten och att skapa möjligheter till sysselsättning. Kungälv ska vara en kommun där det är lätt att etablera sig, oavsett om man flyttat hit från Partille eller Syrien. I en växande kommun måste man kunna ordna ett arbete och någonstans att bo. För att det ska finnas arbete måste skolan vara i ordning, kommunen erbjuda ett gott företagsklimat och inte försvåra för lokala entreprenörer. Vi vill bygga bostäder effektivt, exempelvis genom att bygga högre och vi vill göra det enklare att nyttja befintliga byggnader. På så sätt kan kommunen utvecklas samtidigt som naturvärden, industrimark och åkermark inte behöver väljas bort.

Med Göteborg som huvudsaklig pendlingsort och en kommun med avstånd mellan centralsamhällena måste det vara enkelt och effektivt att pendla. Vi vill att det ska gå att pendla till hela den arbetsmarknadsregion som är Västra Götaland. Kungälvs kommun är mer än centralorten Kungälv och politiken måste märkas även i Ytterby, Kärna Kode, Romelanda, Tjuvkil och på Marstrand. Det ska vara enkelt att pendla, och göra det på ett miljövänligt sätt. I vår kommun vill se fler laddstolpar för elbilar, säkra cykelvägar och en effektiv kollektivtrafik.
Klimathotet är akut och utsläppen måste minska. Vi ser bilen som självklar men vill göra det lättare att ta sig runt utan bilen. Stadshuset och dess förvaltningar ska vara ett föredöme i fråga om fossilfri fordonsflotta och ha en modern bilpool.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.