Jobb och företagande

Förutsättningen för att skapa en kommun med en mångfald av arbetsplatser är att det finns ett aktivt företagande. En del i detta är att kommunen har en tydlig näringslivsfunktion som stödjer och samverkar med privata aktörer. Kommunen ska inte konkurrera på de områden där andra aktörer kan göra jobbet.

  1. Ordning och reda i ekonomin – det är en självklarhet för varje företag, även kommunen bör skötas så. En kommun i ekonomisk obalans lockar vare sig investerare, företagare eller personer som vill arbeta och än hellre betala skatt. På lång sikt bör målet även vara att sänka skatten, när ekonomin tillåter det.
  2. Effektivt bemötande – den företagare som vänder sig till kommunen ska få svar på sitt ärende snabbt och erbjuda snabb återkoppling om någon information saknas. Verksamheten ska präglas av en attityd som uppmuntrar företagande.

  3. Håll arbetslösheten nere – I Kungälv har de allra flesta ett jobb att gå till. Så ska det fortsätta att vara. Kommunen ska stötta företag och arbetssökande med matchning.

  4. Kommunen som arbetsgivare – kommunen ska vara ett föredöme vad gäller lika löner för män och kvinnor och hålla låga sjuktal. För att undvika diskriminering ska alla arbetsansökningar som görs till kommunala tjänster anonymiseras.

  5. Många vägar in – det offentliga ska se till att det finns praktik och sommarjobb för de som står långt från arbetsmarknaden.

  6. Pendla in, inte bara ut – vi vill att det ska vara lika naturligt att pendla till Kungälv som från Kungälv. Det ska vara lätt att få jobb i Kungälv.

  7. Samverkan mellan skola och näringsliv – genom samverkan mellan skola och näringsliv får unga människor redan tidigt förståelse för företagandets vikt i samhället.

  8. Ett eget arbete är nyckeln till integration – det bästa verktyget för att motverka utanförskapet är det egna arbetet. Nyanlända måste komma i kontakt med arbetsmarknaden snabbare än idag.

  9. Staden måste leva även på dagen – vid samhällsplaneringen bör hänsyn tas till att även skapa kontorsytor i centrum vilket skapar ytterliggare förutsättningar för ett levande centrum.

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.