Kollektivtrafik och infrastruktur 

Goda transporter är en förutsättning för att hela kommunen ska leva. Vi vill skapa förutsättningar för att använda andra alternativ än bilen och göra det lättare att ha en bil som går på fossilfritt bränsle. Vi vill se en effektiv kollektivtrafik och fokusera på att göra det lättare att cykla i hela kommunen.

  1. Bättre möjligheter att pendelparkera – genom att göra det lättare att parkera sin cykel säkert vid stationerna kan också fler parkeringsplatser för bilar nyttjas. Vi vill även se fler laddstolpar för elbil på pendlarparkeringarna.

  2. Tätare stadstrafik i Kungälvs stadskärna – stadstrafiken i centrum behöver utvecklas så att det är lättare att röra sig kollektivt även inne i staden, inte bara mellan samhällena.

  3. Dubbelspår på Bohusbanan – om problem i dag uppstår någonstans mellan Uddevalla och Göteborg sätter det käppar i hjulen för alla pendlare, oavsett vilket håll man ska resa åt. Även om järnvägen är större än att vara en rent kommunal angelägenhet har kommunen en viktig roll att opinionsbilda för en fortsatt satsning på Bohusbanan.

  4. Utbyggnad av cykelvägar – det ska gå att förflytta sig säkert i hela kommunen. Vi vill därför prioritera att bygga fler cykelbanor.

  5. Säker förvaring för cyklar– det ska vara enkelt att parkera sin cykel på ett säkert sätt vid knutpunkterna i kommunen. Det bör finnas säker cykelparkering vid åtminstone tågstationerna i Kode och Ytterby.

  6. Alternativ älvförbindelse – för att underlätta pendlingen och som alternativ vid trafikstörning, vill vi verka för ytterliggare förbindelse över Nordre älv.

  7. En tillgänglig och miljövänlig kollektivtrafik – när fler personer med funktionsvariationer väljer att resa med kollektivtrafiken krävs det att tekniken hänger med. Det ska vara enkelt att välja kollektivtrafik framför färdtjänst.

  8. Skolkort till alla – öka ungdomars möjlighet till att förflytta sig i kommunen utan att vara beroende av bil.

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.