KODE Kultur

Kultur från kustvatten, torrare mark, jordbruk, samhälle tåg och motorväg

Från Kilens vatten, via Solberga till Kode

Just nu diskuteras placeringen av Kodeskola. Vart skall hela bygden gå?

Man måste ta in hela områdets kultur när man utvecklar. Beredningen för samhälle och utveckling har uppdraget att ge riktlinjer och principer för Kodes utveckling fram till 2050 med utblick 2080.
Centerpartiet kommer att ha många samtal under våren, för att gå från traditionell samhälsbyggnad med bombmattor som Ove sade, till att bli en utveckling av bygdens kultur till årsmodel 2050

Relaterade nyheter