Kungälv
Centerpartiet lokalt
  • / Patrik Renström

Patrik Renström

Framtid och utvecklingsberedningen

Patrik Renström KF, FOU, KIMO

Kul med alla samtal vid perrongen

Uppdrag

Kommunfullmäktige, ordinarie

Framtid och utvecklingsberedning , vice ordförande

KIMO Kungälvs represetant i denna internationella grupp för havsmiljö kommuner i mellan