Ett tryggt samälle för alla

Bild

Mycket av samhällsklimatet och debatten präglas av oro och en känsla av otrygghet. Och bland ungdomar så finns ofta även en känsla av utanförskap, av att samhället inte är till för dem.

Vi måste, utan att svartmåla, visa handlingskraft och förbättra så att vi vänder oron och rädslan till hopp och framtidstro. För oss är det brottsförebyggande arbetet mycket viktigt.

För en tryggare kommun vill vi:

  • Fortsätta jobba för att Lilla Edet ska vara en kommun fri från våld. Insatserna för att stoppa våld i nära relation måste fortsätta.
  • Ha en god vuxennärvaro på kvällar och helger genom ungdomscoacher och väktare.
  • Göra det tryggt och trevligt i det offentliga rummet genom till exempel ökad belysning, färre skymmande buskage, fler blomsterplanteringar och mer offentlig konst.
  • Ytterligare utveckla det brottsförebyggande arbetet genom ett fortsatt gott samarbete mellan polisen, kommunen, fastighetsägare och företagare.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.