fler jobb med förbättrat företagsklimat

Bild

Att ha ett eget jobb och försörja sig själv är viktigt för att skapa frihet, trygghet och delaktighet. Vi vet att de allra flesta nya jobben skapas av små och medelstora företag. Därför är ett bra företagsklimat viktigt.

Lilla Edets kommun har förutsättningar att ha ett företagsklimat i världsklass. Genom ett gott bemötande och snabbfotad service hjälper vi våra företagare att utveckla sina företag och kommunen.

För företagens bästa vill vi:

  • Förbättra servicen till företagen genom en väg in med samordnad service och ett gott bemötande där företagaren vet vad som förväntas och får svar på sina frågor.
  • Gynna nyetablering och expansion genom att ta fram detaljplaner för nya verksamhetsområden och att planera för flexibla lokaler till företagen.
  • Stärka ungas entreprenörskap genom satsningar tillsammans med skolan och möjliggöra att starta företag som feriearbete.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.