Klimatet kräver vår handlingskraft

Bild

Centerpartiet är en ledande kraft i den gröna omställningen. Vi vill skapa möjligheter för det hållbara samhället att realiseras med effektiva och långsiktiga åtgärder. En levande landsbygd och konkurrenskraftiga gröna näringar är avgörande för hållbar utveckling.

För klimatets bästa vill vi:

  • Fortsätta satsa på svenskproducerad mat i kommunens måltidsverksamhet och på så sätt stärka den svenska livsmedelsförsörjningen.
  • Ha en fossilfri fordonsflotta och en utbyggd laddinfrastruktur i kommunen.
  • Göra den nya återvinningscentralen mer tillgänglig och utveckla återbruket.
  • Främja den biologiska mångfalden genom till exempel fler ängsmarker på grönytor.
  • Främja etablering av förnybar energi i kommunen samt använda förnybar energi i kommunens verksamheter.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.