Utveckling i hela kommunen

Bild

Lilla Edet har en stark befolkningstillväxt vilket skapar goda förutsättningar för att utveckla välfärden. Vi behöver fortsätta planera för tillväxt genom att bygga ut välfärden i takt med befolkningsökningen men även fortsätta planera för nya bostäder och företag. Vi ser möjligheter med utvecklade mötesplatser och besöksmål för en växande besöksnäring. Det finns många nya smultronställen att upptäcka.

För Lilla Edets kommuns bästa vill vi:

  • Fortsätta utveckla välfärden genom att bygga de nya förskolor, skolor och trygghetsboenden som behövs
  • Fortsätta utveckla kommunen genom att se till att det byggs nya bostäder.
  • Öka takten i framtagandet av nya detaljplaner för att möjliggöra nya bostäder. En ny översiktsplan behövs för utveckling i hela kommunen.
  • Utveckla mötesplatser och besöksmål som ger möjlighet till rekreation och upplevelser i vår vackra kommun.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.