Vår politik

Bild

Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik. Vi är en öppen folkrörelse som välkomnar alla som delar vår vision om en friare och bättre värld. 

Vi tror på varje människas rätt och förmåga att själv forma sin egen framtid. Det är därför vi vill att makt ska finnas så nära människor som möjligt. Det är därför vi tror på ett gemensamt ansvar för att ge alla människor möjligheter att förverkliga sina liv och sina drömmar och utjämna de orättvisor som arv och uppväxt skapat. Det är därför vi vill bevara vår planet och ekosystemet, som är den långsiktiga grunden för frihet och välfärd. Det är därför vi tror på människors rätt att bygga en framtid varhelst i vårt land de vill bo, vart än de känner att de hör hemma.

Centerpartiet vill skapa fler riktiga jobb i hela landet genom fler företag. Goda villkor för företagande är centralt för en ekonomisk politik som kan ge grunden för en hållbar tillväxt och en välfärd som når alla. Vår övertygelse är att det är utrymme för människors egen initiativkraft, inte statliga arbetsmarknadsåtgärder, som skapar de nya jobben och resurserna till den gemensamma välfärden. Politikens roll är därför att skapa goda grundvillkor för människors drivkrafter för företagande. Centrala frågor inom detta område är sänkta kostnader för småföretagen, sänkta trösklar in till arbetsmarknaden och en mer effektiv arbetsförmedling.

Centerpartiet ska vara en ledande kraft för att ställa om till hållbar utveckling i Sverige och internationellt. Vi är det parti som gör att miljöpolitiken går från ord till handling, som skapar möjligheter för att det hållbara samhället realiseras med effektiva och långsiktiga åtgärder. Miljömässigt hållbara spelregler är en förutsättning för långsiktigt hållbar konkurrenskraft. En levande landsbygd och konkurrenskraftiga gröna näringar är avgörande för hållbar utveckling. Centrala frågor inom miljöpolitiken är att ta fler steg mot ett samhälle som är 100 procent förnybart, omställning till en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen och nödvändiga steg mot en giftfri vardag. 

Övergripande vision

Centerpartiet ser möjligheterna i hela kommunen. Vi tror på utveckling och på framtiden och vi vet att vi kan bättre i Lilla Edet. Vi tror på mer samarbete och långsiktig planering för att bättre ta tillvara kommunens resurser. 

Det är genom ledarskap präglat av visioner, idéer, tydliga mål och handlingskraft som vi utvecklar kommunen. Med tydliga mål och politiskt ledarskap kan vi tillsammans med medborgarna och förvaltningarna få till stånd stora förändringar. Vi är övertygade om att vår skola kan bli ledande i Västsverige, att Lilla Edets kommun kan bli känt som en framåtsyftande miljökommun, att vi kan locka till oss turister från både Sveriges och Europas alla hörn och om att Lilla Edets kommun blir den inflyttningskommun som den borde vara. Det handlar om att ta till vara kommunens resurser.  

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.