Vi vill:

TjörnCentern jobbar för

  • Skola
  • Äldreomsorg
  • Kultur och Fritid
  • Bostadsbyggande, både hyres- och bostadsrätter
  • Miljö, landsbygd och hav