Ny styrelse efter årsmötet

Vårt kretsstämma höls den 23/2 på Säbygården.

Den ny styrelsen består av:

Robert Mattsson

ordförande

Bengt Andersson

vice ordförande

Frank Holvik

sekreterare

Irene Gustavsson

kassör

George Strömbom

ledamot

Håkan Berntsson

ledamot

Ulf Mellin

ledamot

Björn Eskilsson

suppleant

Karin Mattsson

suppleant