Politiker

Här hittar du information om Centerpartiet Västra Götalands politiker

  • Regionpolitiker
    Centerpartiet har ett antal regionpolitiker som arbetar med att driva grön, närodlad centerpolitik inom olika sakområden som Västra Götalandsregionen ansvarar för.

  • Riksdagspolitiker
    Centerpartiet Västra Götaland har fyra riksdagsledamöter som representerar partiet i riksdagen och i olika utskott.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.