Västra Götaland
Centerpartiet lokalt

Politiker

Här hittar du information om Centerpartiet Västra Götalands politiker

  • Regionpolitiker
    Centerpartiet har sedan valet 2018 ett antal regionpolitiker som arbetar med att driva grön, närodlad centerpolitik inom olika sakområden som Västra Götalandsregionen ansvarar för.

  • Riksdagspolitiker
    Centerpartiet Västra Götaland har 5 riksdagsledamöter som representerar partiet i riksdagen och i olika utskott. De är hemmahörande i olika delar av regionen, från Bengtsfors i norr till Svenljunga i söder och från Göteborg i väst till Karlsborg i öster.