Västra Götaland
Centerpartiet lokalt

Regionpolitiker

Centerpartiet har sedan valet 2018 ett antal regionpolitiker som arbetar med att driva grön, närodlad centerpolitik inom olika sakområden som Västra Götalandsregionen ansvarar för. Hör av dig till din regionpolitiker om du vill komma med inspel, förslag eller har några frågor. Kristina Jonäng är regionråd och gruppledare, kontakta henne om du har funderingar av mer allmän karaktär kring regionpolitiken!