För en ljusnande framtid

Vid regionstämman höll regionråd Kristina Jonäng ett tal till alla medlemmar som du kan läsa här.

Vi samlas till regionstämma i den bästa av tider. Det börjar ljusna på kvällarna. Penséer och gullvivor står i blom. Om två- tre veckor tar många ungdomar studentexamen. Då ska dom sjunga om en ljusnande framtid. Samtidigt vet vi att vi är uppe i en mörk tid. Många är fortfarande svårt sjuka i covid-19 på våra sjukhus, fortfarande människor som avlider i en svår pandemi. 

När det gäller jobben så var inledningen på pandemin fasansfull. Inom hela näringslivet upplevde vi det största raset i modern tid. När det gäller branscher som besöksnäringen så är raset utdraget och fortfarande påtagligt. Tusentals ungdomar har fråntagits möjligheten att få sitt första jobb, eftersom arbetskraft som har behövts för att bädda sängar på hotell, servera bullar på caféer eller diska ölglas på krogar har minskat kraftigt. Det är fortfarande väldigt allvarligt i besöksnäringen. Västra Götalandsregionen har hjälpt till i det akuta för att turistföretagare, till viss del med bibehållen lön, ska kunna utbilda och kompetensförsörjning sig tills branschen öppnas igen. 

Handel och service är också en hårt drabbad sektor. Dom som levererar lakan till hotellen eller städföretag på restaurangerna har haft betydligt färre jobb. Orter som Strömstad och andra gränsbygder är allra värst drabbat. Även här har Västra Götalandsregionen hjälpt till för att underlätta. I Strömstad har Västra Götalandsregionen finansierat ett Omställningskontor ihop med kommunen och staten. 

Tillverkningsindustrin och fordonsindustrin kom lindrigt undan, även om de första månaderna innebar stor osäkerhet. Företag med fokus på läkemedel och sjukvård har haft mer att göra än någonsin. Företag som Stena Line har gått dåligt i den delen som handlar om färjetrafik, men eftersom Stena Line också äger Ballingslöv så har dom kunnat leverera kök och inredning i ökad takt och därigenom hålla företaget och jobben i gång. Många kemiföretag har liknande struktur, dom har haft hög produktion i de delar av företagen som levererar produkter åt exempelvis sjukvården, medan andra delar gått sämre. Sammantaget har det varit dramatik och osäkerheter i näringslivet och på arbetsmarknaden som kräver ett ledarskap för att stabilisera. Vi har sett och kommer att se konkurser och arbetslöshet. Vi som är ledare i ett politiskt parti måste bestämma oss för att leda och aldrig abdikera i en svår brytningstid. 

Innan pandemin hade många företag och branscher börjat en stor förändring. Dessa förändringar och strukturomvandlingar måste påskyndas och ledas med fast hand. 

Klimatomställningen. Ambitiösa klimatmål ska uppnås. Industrin kan bara överleva om dom ställer om från fossilt icke fossilt. Sverige och Västsverige måste vara först i startblocken. Det handlar om jobb och konkurrenskraft. 

Digitalisering. Sjukvård, äldreomsorg, handel och service digitaliseras nu i rask takt. Vi har ingen arbetskraft som kan skriva protokoll, faxa eller jobba med traditionell ordbehandling. Nu ska vi jobba med öppna data som omvandlas till moderna digitala tjänster. Pandemin har påmint oss. Även här måste Västsverige ta till vara kompetens och jobba smart. Region, kommuner och företag tillsammans. 

Elektrifiering Både kollektivtrafiken och bilismen samt den tunga trafiken ska elektrifieras. De stora transportföretagen rullar nu ut sina strategier. Det finns inget utrymme för att vänta eller att avstå. Dom företagen och dom branscherna försvinner. Elektrifieringen av bussar pågår redan med kraft. Du och jag köper elbilar i större omfattning. Själva tillverkningen i all industri ska också elektrifieras. Det kommer kräva bättre effektivitet och kapacitet i elnäten. Här ska Västsverige ligga i täten så vi kan erbjuda företag elkapacitet från den mest klimatsmarta elproduktionen, via bland annat sol och vind. 

Fortsätta bygga laddstolpar och bygga ut bredband. Nyligen beslutade vi exempelvis att bygga laddstolpar vid Lidköpings sjukhus och sjukhuset i Skövde. De senaste åren har vi medverkat till bredbandsutbyggnad på en mängd platser. Regionen kan komplettera de satsningar som staten och kommunerna gör så att täckningen totalt sett blir mer heltäckande. 

Ökad cirkularitet. Vi har slösat med resurser under årtionden. Det får vi nu betala. Plast i våra hav, soptippar som läcker, skräp som ingen vill ta hand om, som förstör för djur och människor. En sak är att ta hand om skiten omkring oss, det ska vi göra. Men framför allt ska vi ställa om. Plast, trä och textil - alla dom flödena i alla typer av tillverkning måste in i ett cirkulärt tänkande som är hållbart, som aldrig skapar soptippar och läckage. Återvinning, återanvändning och up- dating av kläder är det nya normala. Det gäller aldrig enbart enstaka plagg i din garderob eller genom att skicka avlagda kläder till u-länder. Det handlar om att dra in detta tänkande i hela modeindustrin, från tillverkning, försäljning, vi användningen, se till att förlänga livslängden på kläder, möbler och plastprodukter, tillverka dem på ett så smart sätt att dom håller längre och lättare kan återvinnas. Här gör Västra Götalandsregionen stora insatser, både hos innovatörer, forskare och dom som vill testa nya metoder på högskolorna, men också bland egna möbler och textilier på sjukhusen och andra verksamheter i regionen. 

Inget av detta gör sig själv, det kräver ledarskap från politiken och kräver kompetens hos arbetskraften. Just att bygga kompetens underskattas många gånger. Vi saknar tillräckligt med utbildad arbetskraft i en mängd yrken. För få ingenjörer som behärskar elektrifieringen, för få sjuksköterskor som lärt sig allt om digitaliseringen, för få småföretag som fått chansen att digitalisera sin försäljning, för få industrier som ställt om till klimatsmart produktion eftersom arbetskraften saknar utbildning. Samtidigt finns det ungdomar ute i samhället, som inget hellre vill än att vara med i omställningen. De kanske står utan utbildning just nu, med de är nyfikna och vill ha utbildning. Samhället måste hjälpa till. Folkhögskolor ska byggas ut, moderna yrkesutbildningar ska få mer resurser, högskolor måste i högre utsträckning ägna sig åt uppdragsutbildning utifrån vad näringslivet behöver. 

Centervänner, när ni kämpar med detta - kom ihåg att det finns krafter som vill annat. Som tycker det är bra som det är, eller som vill tillbaka i tiden. Det finns krafter som vill sätta käppar i hjulet för frihet, öppenhet och framtidstro. Det finns dom som vill fortsätta stänga gränser och hellre slänger ut folk ur landet än att ge dem en utbildning och välkomna dem till vårt viktiga arbete i en omställning på arbetsmarknaden. 

Under pandemin har jag ägnat mig åt släktforskning på lediga stunder. Det är lätt att bli nostalgisk och tycka att allt var bättre förr. Men när man ägnar sig åt att tränga in i historien är det också lätt att inse att det var mycket sämre förr. Vi ska aldrig ägna oss åt att försköna historien eller klamra oss fast i det som varit. I stället ska vi påminna oss om att i varje kris i samhället har det funnits krafter som lyft Sverige ur fattigdom, som tagit ledningen mot framtiden. Människor och ledare har alltid tagit ansvar för jobben och välfärd. Det är det som håller i gång demokratin och skapar jobb. 

Percy Barnevik säger att om du ”slutar cykla så ramlar du av cykeln”. Kom ihåg det alla centerpartister! Vi är dom som ska cykla och visa vägen, aldrig stanna, aldrig ramla av cykeln. 

Ta en sådan som medicinsk forskning. Det är sällan särskilt populärt att förslå mer medel till sådant. Men pandemin har visat att det är angivet och kanske ännu mer angeläget i framtiden, för att få fram Läkemedel och vaccin. Det är viktigt att satsa på innovationer och utvecklingsarbete inom Life Science och medicin. Tyvärr finns det utredare som har svårt att fatta att medel måste avsättas regionalt i ett samarbete mellan sjukhus, akademi och medieföretag. Västsverige har en oerhörd styrka här och ska fortsätta att ha positionen som en av de främsta Life Science- regionerna. 

Avslutningsvis vill jag säga något om att postpandemin handlar mer än någonsin om att ta tillvara naturresurser, att uppmuntra friluftsliv, att producera lokala livsmedel och utveckla ett näringsliv i samklang med naturen. Centerpartiet ska fortsätta att satsa på gröna näringar och en säker livsmedelsproduktion. 

Infrastruktur och kollektivtrafik ska hålla ihop Västra Götaland. Människor ska kunna pendla till jobbat, kunna resa smidigt till studier och vi ska fortsätta främja en regionförstoring som innebär att långa resor upplevs som kortare, att fler orkar pendla till jobb och att hela familjen ska kunna pendla åt olika håll utan att behöva fastna i gamla strukturer inom infrastruktur. Det kommer en tid nu när kollektivtrafiken ska ta sig tillbaka efter en nedgång. Centerpartiet ska se till att återhämtningen går så fort och smidigt som möjligt samt att landsbygden drabbas så lite som möjligt. 

Centerpartiet trängs både kommunalt och regionalt och nationellt mellan ett konservativt block och ett socialistiskt block. Vi måste anstränga oss för att hitta majoriteter, se till att ingen av dessa krafter blir för starka. 

Måndag 10 maj presenterar vi en budget, som hänger på en skör tråd. Vi har varken stöd av S, V eller SD. Men vi är fem partier som gör allt för att hålla ihop i en svår tid, vi ska se till att partierna på vänster- och högerkanten förblir splittrade och att vi inom Grönblå kan fortsätta leda. För en ljusnande framtid. 

Kristina Jonäng, regionråd